Pastaiga Kaut Kur Starpzvaigžņu Telpā

by CAFE2

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €10 EUR  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Comes in the usual plastic case.

  Includes unlimited streaming of Pastaiga Kaut Kur Starpzvaigžņu Telpā via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €10 EUR or more 

   

1.
06:36
2.
3.
4.
5.
04:38
6.
05:46
7.
06:21
8.
9.
10.
11.

about

Bija jau 2005. gada pavasaris. Arvien tuvāk kļuvām 'eiropeizējušies'. Taču žēl, ka tas nenotika gadus 50 agrāk...
Faili Digitālajā Albumā ir identiski ar CD ierakstītajiem.

It was the spring of 2005. We were much more 'european'. Sorry, it hadn't happened some 50 years ago...
The files on the Digital Album are identical to those on CDs.

credits

released April 19, 2005

Kur Saule - koncentrēts hēlijs un Saturna riņķi - planētas gravitācijas lauka saturētā kosmiskā draza, kur neskaitāmie krāsainie miglāji ir dažādu izstarojumu raidošu vielu kopas un Marsa sārtais tonis - viena no planētas virsslāņu ķīmiskā sastāva pazīmēm, tur prāts zīmē sev netveramus attālumus un mērogus, tur tukšums satura vietā un cilvēka miesa tajā ir mērījumus neietekmējošs lielums, kas bezgalīgi tiecas uz nulli.
Bet pasaulē, kur miglāju zvaigznes mirdz kā rīta rasas pilieni dvēseles gaismā, un debesīm skanot traucies uz Magelāna mākoni, no kurienes ērtāk apraudzīt tuvāko izplatījuma piekrasti, tur tālo galaktiku gaismas staru siltumā tu atminies pāri Piena Ceļam krītošo zvaigžņu lietu, kurā sapņaini lūkojies no Oriona šūpolēm. Skaņu viļņos grimstot pamani, ka šeit nav pēdējā elpas vilciena, jo fantāzija te iespēju mērs, dvēseles spožums ir maksājums par fizikas likumu pārkāpumiem, un burvīgas melodijas - tavas vienīgās drānas un pārtika. Safīrkrāsas debesīs vērojot Sīriusu rietam, tuvojies atklāsmei, ka visur ir mājas un Zeme - tikai istaba. Un uz sienas rakstīts: ''Tukšums ir ilūzija. Ģērbies un dodies ceļā!''

Where the Sun is concentrated helium and the rings of Saturn - the cosmic shit held together by planet's gravitational field, where the countless colourful nebulae are the assambled materials emitting miscellaneous inflictions and the pink tint of Mars - one of the planets upper layers chemical composition's features, there mind is drawing for itself intangible distances and scales, there is void instead of content and human flesh is measurement unaffecting amplitude, aspiring to zero.
But in a world where stars of nebulae are shining like dew drops in light of the soul, spinning in the sounds of heaven, one is racing towards the Magellanic Clouds, from where it is easier to visit closest coast of expanse, there in the warm heat of light rays from far away galaxies, one remembers dreamly watching meteor shower raining across the Milky Way, while sitting in Orion's swing. Drifting in the sound waves one sees that there is no last breath, because the fantasy is a measure of opportunities, brightness of soul is a payment for overstepping the boundaries of physics, and wonderful melodies - the only clothes and food. Watching Sirius setting down in saphire coloured skies, coming close to revelation that home is everywhere and Earth is just a room, where on one wall it stands written: "Emptiness is an illusion. Get dressed and set forth!"

tags

license

all rights reserved

about

Ingus Baušķenieks Rīga, Latvia

contact / help

Contact Ingus Baušķenieks

Streaming and
Download help

Shipping and returns